Български English Русский العربية
 


СИЛОЗ ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ”ДЖУФРА”, ЛИБИЯ

Силозът е с капацитет 100 000 тона и има 48 силозни клетки с 12 м диаметър и височина 26 м. Елеваторната кула е с височина 52 м. Изградени са административна сграда, подстанция, жилища за персонала.
Държава: Либия Либия

СИЛОЗ ЗА ЗЪРНЕНИ ХРАНИ ”ЛАТАКИЯ”, СИРИЯ

Пристанищен елеватор със система за разтоварване направо от кораба. Общият капацитет е 35 000 т.  Изградени са склад и административна сграда.
Държава: Сирия Сирия

ЦИМЕНТОВ ЗАВОД В АЛЕПЕ, СИРИЯ

Заводът е напълно автоматизиран и е с производителност 1 000 т цимент на ден.
Общото тегло на монтираното оборудване и конструкции е 9 500 т.

Държава: Сирия Сирия

НЕФТЕНА РАФИНЕРИЯ „ЗАВИЯ”, ЛИБИЯ

Рафинерията е с годишен капацитет 2 500 000 т нефтени продукти. Техноекспортстрой е изпълнил вертикалната планировка, фундаментите на технологичните съоръжения, пътища, производствени и административни здания.
Държава: Либия Либия

ЗАВОД ЗА ЦЕЛУЛОЗА И ХАРТИЯ „ДЕРИЗ ЗОР”, СИРИЯ

Заводът е с производствен капаците 40 000 т хартия и 50 000 т картон на година. Техноекспортстрой е изпълнил монтаж на 7 000 тона оборудване и е получил оценка отличен за механичните и заваръчните работи.
Държава: Сирия Сирия

ТОПЛОЦЕНТРАЛА „СКИГДА”, АЛЖИР

Един от най-големите обекти на енергетиката Алжир – две турбини с мощност по 370 Мв. Строителната част е изпълнена от Техноекспортстрой, за което е получил висока оценка.
Държава: Алжир Алжир

ТРЪБОПРОВОДИ

Техноекспортстрой е положил над 1200 км тръбопроводи за петрол, газ, водоснаб-
дяване и канализация с диаметър от 250 мм 2500 мм, изпълнени от различни материали – от специализирани високонапорни до обикновени бетонови или PVC тръби.

Държава: Либия Либия

<<


      По държава
      Промишлено строителство
  • Циментови заводи и заводи за хартия в Сирия
  • Нефтопреработвателни заводи и фабрика за производство на рибни консерви в Либия
  • Силози за зърнени храни в Либия и Сирия
  • Топлоелектрическа централа в Алжир, нефтени и газови тръбопроводи и тръбопроводи за снабдяване с вода и за канализация